Results Second Round Oct 2018

FOLLOWING STUDENTS WHO HAVE APPEARED FOR GANIT OLYMPIAD ARE SELECTED FOR SECOND ROUND OF OLYMPIAD TO BE HELD ON 14TH OF OCTOBER 2018 AT BHASKARACHARYA PRATHISTANA AT 9.00 AM. THIS ROUND WOULD BE STRICTLY OFFLINE AND STUDENTS SHOULD CARRY THEIR ID CARDS.


ONLINE STUDENTS GROUP A
Sr No Phone Number Name of Student Marks %
1 9373273524 Samarth Pradeep Barve 86
2 9822279597 TANVEER SIDDHARTH INAMDAR 66
3 9373569965 AMOGH MAKARAND BHOSEKAR 70
4 9819833927 Sudhansh Nilesh Lolayekar 64
5 9000000050 MANAN MAHESH AGARWAl 68
6 9000000051 SUDARSHAN MARUTI JARE 66
7 9000000053 HRUSHIKESH MANDAR PATWARDHAN 70
8 9000000054 MARISHA JITENDRA THORAT 84
ONLINE STUDENTS GROUP B
1 9962597450 Shiva Semwal 74
2 9657001399 SRISHA BHUSHAN REWATKAR 68
3 9881122004 Mrunmaye Shekhar Makh 72
4 7588594283 MAHAVIR SUHAS GANDHI 84
5 9422368649 VRUDDHI DILIP SHAH 70
OFFLINE STUDENTS - GROUP A
1 9822192990 ISHAAN KARWA 68
2 8888896125 ARYAMAAN KAVI 74
3 9420201210 MANAS LADDHA 96
4 9371004365 ROHAN KALLURYA 90
5 8378902777 HRUSHEEKESH WARNEKAR 96
6 9422477236 ANIKET WARE 60
7 9158992141 HRISHIKESH WALE 70
8 9422194222 DHRUV KULKARNI 72
9 8805054954 TANISHKA ATUL DAOIPHODE 86
10 9158098019 PARTH CHAUDHARI 90
11 9823199876 ADWAIT PANDE 60
12 8600039067 ARNAV THORAT 92
13 9881193358 AARYA DESHPANDE 62
14 9822135308 ADITI BOBE 82
15 9423570146 NISARGA BARKULE 60
16 9372012355 AARUSHI MALANI 92
17 8007854555 SHOUNAK RANADE 96
18 9822445410 NIKITA BHEDASGAONKAR 82
19 9970328392 ARYAN KAYANDE 80
20 9922913370 ARPI KHOLE 68
21 9921944457 ADITYA LAKHE 82
22 9822639284 ANEESH PARASNIS 64
23 9881207269 SHIVANI PATWARDHAN 64
24 9405015882 AMLESH GHATE 72
25 9225211405 ATHARVA BARVE 64
OFFLINE STUDENTS - GROUP B
1 9921977323 KUMBHAR 92
2 9822256669 PAWARGI KARISHMA 78
3 9822256669 PAWARGI KRISH 82
4 8421752125 SHLOK GANDHI 66
5 9881639965 YASH GAWANDE 90
6 9860176668 MALHAR CHITNIS 64
7 9890984393 YASH JADHAV 70
8 9890264417 SHREYANSH KANSAL 60
9 9921945229 SOHAM KHADILKAR 80
10 9326368800 PARTH SINGHAL 60
11 9422356308 DHRUV PATEL 66
12 9890245788 ATHRAV PARULEKAR 88
13 9325088080 PARAM GANDHI 82
14 9823115601 ISHA LADDHA 70
15 9881143455 OJAS PHADAKE 72
16 9822664555 ARJUN MARAVEKAR 60
17 9689935151 AMEY WANI 76